language NL language EN language DE language FR
Geschiedenis Trobas Gelatine

Geschiedenis

Heden ten dage is het vervaardigen van gelatine bestemd voor menselijke consumptie de kernactiviteit van Trobas Gelatine B.V. De oorsprong van het bedrijf ligt echter bij een traditionele kleefstof ook wel bekend als technische gelatine of huidlijm.

Portret Adrianus TrommelenIn 1927 begon Adrianus Trommelen op ambachtelijke wijze met de productie van gelatine-gebaseerde lijm uit nevenproducten van de Zuid-Nederlandse leerindustrie. Door de jaren heen werd de productiecapaciteit geleidelijk uitgebouwd.

Portret Bas TrommelenVoortschrijdend inzicht op het gebied van milieubeheer heeft Bas Trommelen - tweede zoon van de oprichter - doen besluiten de fabriek te verplaatsen naar industrieterrein Tichelrijt, te Dongen. In het najaar van 1978 werd aldaar een vernieuwde fabriek met eigen biologische zuiveringsinstallatie voor het afvalwater in bedrijf genomen. Sindsdien worden zuiveringsresultaten behaald welke voldoen aan de strengste eisen.

Vanaf medio jaren 80 is het productieproces stap voor stap ingrijpend gemoderniseerd. Vanwege de afnemende vraag naar technische gelatine werd in 1997 een nieuwe productielijn speciaal voor eetbare en farmaceutische gelatine geïnstalleerd. Na 2011 is de productiecapaciteit voor eetbare gelatine verder uitgebreid met een moderne tweede lijn. Tevens zijn de faciliteiten die specifiek bedoeld waren voor de productie van de traditionele technische producten uit de fabrieksopzet verwijderd.